Blog
Blog

Dahilde İşleme Nedir?

Dahilde İşleme Nedir?
İhraç edilecek ürünlerin üretiminde kullanılan ve ithal edilerek veya yurt içi alımla temin edilecek unsurlar (hammadde, yarı madde, yarı mamul, mamul, ara malı, ambalaj ve benzeri) için çeşitli muafiyetler sağlayan bir ihracatı teşvik sistemidir.

İhraç edilecek ürünlerin üretiminde kullanılan ve ithal edilerek veya yurt içi alımla temin edilecek unsurlar (hammadde, yarı madde, yarı mamul, mamul, ara malı, ambalaj ve benzeri) için çeşitli muafiyetler sağlayan bir ihracatı teşvik sistemidir. Dâhilde işleme rejimi ile ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla firmalara başta vergisel muafiyetler olmak üzere çeşitli kolaylıklar ve teşvikler sunulmaktadır.

İthalat sırasında alınması gereken vergilerin teminata bağlanmasına dayanan şartlı muafiyet sistemi ile ithalat sırasında ödenen vergilerin daha sonra geri ödenmesine dayanan geri ödeme sisteminden olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Serbest Bölgeler Hariç Türkiye Gümrük Bölgesinde Yerleşik  ve Bir Üretim Faaliyeti Sonucunda İhracat Ya Da İhracat Sayılan Satış Yapacak Firmalar Bu Sistemden Faydalanabilir. Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür.

Blog
İthalat Nedir?
İhracat Nedir?
Gümrükleme

İletişim

Tel: 02125034545

Fax: 02125034544