Blog
Blog

Şirket Kurmadan İhracat Yapılabilir mi?

Şirket Kurmadan İhracat Yapılabilir mi?
İhracat, mal veya hizmetin üretiminin yapıldığı yahut serbest dolaşımda olduğu bir ülkeden başka bir ülkeye satılması olarak ifade edilebilir. Biz bu makalemizde daha çok, mal ihracatının ihracata temas eden en önemli figürü olan “ihracatçı “bağlamında irdeleyeceğiz.

KİMLER İHRACAT YAPABİLİR
Daha önceki makalelerimizde de değindiğimiz gibi vergi numarasına sahip her firma ihracat yapabilir.

İHRACAT YAPABİLMEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ
Gümrük Müşavirliği firmaları, ithalat, ihracat gibi Dış Ticaretin önemli işlemlerinde belirleyici rol üstlenmektedirler. Meslek mensubu olmaları dolayısıyla, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Tüketicinin Korunması Kanunu ve daha birçok mevzuata hâkim şekilde sektör paydaşlarının menfaatlerini koruyan, aynı zamanda Kamu çıkarları adına işlem yapmaları sebebiyle Gümrük Müşavirleri ihracat işlemlerinde muhakkak danışılması gereken müesseselerin başında gelmektedir.

İHRACAT İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKE KONULAR
İhracat yapmak isteyenler öncelikle aşağıdaki başlıklarda belirttiğimiz temel konuları netleştirmeleri gerekmektedir.

Önce Alıcının Belirlenmesi
Ticarette en önemli öğeler, satıcı, alıcı ve üzerinde ticaret yapılacak ve karşılığında değer belirlenecek olan emtiadır. Bu açıdan baktığınızda, İhracat için “Alıcı” nın önemi büyüktür. İhraç etmeyi düşündüğünüz ürün net olduğu varsayılarak potansiyel pazarlardaki alıcılarınızın ihracatınızın ana belirleyeni olduğunu akıldan çıkartmamanız gerekmektedir.

Anlaşma Koşullarını Belirlemeniz Gerekiyor
Alıcı konusu hallolduktan sonra, anlaşmanın koşullarını belirlenmesi gerekmektedir. Peki nedir bu koşullar kısaca göz atmakta fayda var;

-İhracata konu ürünün “Teslim Şekli” (INCOTERMS 2010) : Teslim Şekli, taşıma ile birlikte sigorta maliyetlerini ve lokal masrafları da belirleyen bir husus olması nedeniyle çok önemlidir. Eğer bu konuda eksik bir bilginiz var ise bir uzmana, özellikle Gümrük Müşaviri ’ne danışmanızı tavsiye ederiz.

-Ödeme Şekli: İhracata konu ürünü bedelinin hangi şartlarda ödeneceğinin tespitinin yapılması ve ithalatçı firma ile üzerinde net şartlarda anlaşılmasını önemi büyüktür.

Taşıma Sorumluluğu Önemli
Yapılacak İhracat ile ilgili olarak yukarıda belirttiğimiz Teslim Şeklinin belirlenmesi, taşıma sorumluluğunun da kimin uhdesinde gerçekleştirileceğine dair nihai kararı oluşturacaktır.

 

Zira taşıma sorumluluğu eğer ihracatçı firmada ise, taşıyacak nakliyecinin belirlenmesinden, hangi modalda (hava, kara, deniz, tren vb) taşımanın yapılacağının kararının verilmesi, çıkış gümrük idaresinin tespitine kadar netleştirilmesi taşıma işini üstlenecek partner ve gümrük müşaviri ile birlikte karar konusu olmalıdır.

ŞİRKET KURMADAN İHRACAT YAPILABİLİR Mİ?
İhracat yapmak için vergi numarası gerekmektedir. Gerçek Kişiler, yani şahısların ihracat yapabilmesi için ya tüzel kişilik oluşturmaları (yani bir şirket kurmaları) gerekmekte yahut Ticaret Odasına kayıt yaptırmak suretiyle Şahıs Şirketi iştigal etmeleri gerekmektedir.

Bu açıdan bakıldığında şirket kurmadan ihracat yapmak, gerçek kişi kaydını ilgili ticaret odası nezdinde gerçekleştirmekle mümkün kılınabilmektedir.

TİCARET ODASI BAŞVURUSU
Ticaret odalarına yapılacak kayıt başvurularında Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Oda Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli prosedürleri tamamlamak gerekmektedir. Tabi öncesinde Vergi Levhası temin etmek de gerekiyor. Gerçek Kişilerin, şahıs şirketini iştigal etmeden önce bir vergi danışmanı ile istişare etmesinde büyük fayda vardır.

MALİ MÜŞAVİR VE VERGİLER AÇISINDAN
Diğer taraftan yurt dışına yapılacak ihracata ilişkin bir fatura düzenleme zorunluluğu olması dolayısıyla, yetkili bir matbaadan fatura bastırmak ve ihracat beyannamesi düzenlenmeden önce söz konusu satışa ilişkin faturayı düzenlemek gerekmektedir.

Tüm bunları koordine etmek için profesyonel bir Muhasebe firması yahut Mali Müşavir ile iletişimde olmak, onların desteğini almakta fayda var.

ŞİRKET KURMADAN BAŞKA BİR FİRMA ARACILIĞI İLE İHRACAT YAPILABİLİR Mİ?
Aslında bu sorunun cevabı evet olmakla beraber, dikkat edilmesi gereken belli başlı unsurlar vardır.

Bu konular kısaca;

-İhracat yapılacak olan emtiayı aracı firma envanterine almalıdır. Daha yalın bir ifade ile, ihracatı yapacak olan aracı firma ihracat öncesinde kendisine kesilen fatura ile ihracat faturasını düzenlemelidir. Aksi durum Türk Ticaret Kanunu ve tüm vergi mevzuatlarına aykırılık teşkil etmektedir.

-İhracatı yapacak olan aracı firma kamu nezdinde tüm hukuki sorumluluğu alacağından dolayı, ihracata konu olacak olan ticareti bir sözleşme ile açıkça tarif etmenizde büyük fayda vardır.

-Dikkat edilmesi gereken bir başka konu, Alıcı ile Satıcı ihracat platformunda bir araya gelirken, şirket kurmadan ihracat yapmayı planlayan “Gerçek Kişi” nin ticaretin dışında kalma riskidir. Bunun için başka firma üzerinden ihracat düşünülse dahi ya planlaması doğru yapılmalı ve sözleşme ile tüm şartları belirlenmeli yahut belirli bir süre sonra Tüzel kişilik oluşturularak ihracat işlemlerinin kendi şirketiniz üzerinden tesis edilmesinde fayda vardır.

Blog
İthalat Nedir?
İhracat Nedir?
Gümrükleme

İletişim

Tel: 02125034545

Fax: 02125034544