Blog
Blog

Gümrükleme

Gümrükleme
Gümrükleme, mana olarak dış ticarete konu olan bir eşyanın Gümrük prosedürlerinin bütününe verilen isimdir. İngilizce’de karşılığı “Customs Clearence”, daha basit ifadeyle “Clearence” olan gümrükleme eylemi birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de çoğunlukla gümrük müşavirleri eliyle yapılmaktadır.

Her hukuksal süreçte olduğu gibi, Gümrük süreçlerinde de yasaların gerektirdiği kimi resmi prosedürler söz konusudur. Bu resmi prosedürlerin sonuçlandırılması ve eşyanın gümrük gözetiminin tamamlanması için gümrük müşavirlerinin yaptıkları çalışmalar gümrükleme tanımı içerisinde kalmaktadır.

Gümrükler, bir ülkenin iktisadi anlamda en önemli kalelerinden birisi olmakla birlikte, gümrükleme işlemleri esnasında oluşan verilerin ülke istatistiki ve diğer bilimsel disiplinlerindeki önemi de yadsınamayacak derecede mühimdir.

KİMLER GÜMRÜKLEMEYE İHTİYAÇ DUYAR

Gümreklemye kimler ihtiyaç duyar
Uluslararası ticarete konu olacak faaliyet gösteren firmalar, şahsı adına yurt dışına bir eşya gönderen, yahut getiren şahıslar ile resmi mercilerde görev almak koşuluyla, diplomatik eşya getiren ve gönderen elçilik çalışanları gibi ve bunlarla sınırlı kalmaksızın çok geniş bir yelpaze de bulunan kurum, ve şahıslar gümrük prosedürlerini sonuçlandırmak üzere gerekli çalışmaları yapmak yahut yaptırtmak durumundadırlar.

Daha yalın bir ifade ile, yurt dışına bir emtia gönderen yahut yurt dışından bir emtia getiren her kişi ya da kurum gümrükleme yapmak zorundadır.

GÜMRÜKLEMENİN GEREKLİLİKLERİ

Ülkemiz sınırları içerisinde gümrük mevzuatı kapsamında işlem yapabilmek için öncelikle bir vergi numarasına haiz olmak, YKTS (Yükümlü Kayıt Takip Sistemi) üzerinde kayıt yaptırmış olmak, yani gümrükler elektronik veri tabanına dahil olmuş olmak öncelikli koşullardır.

Yukarıdakilerin haricinde, eğer bir gümrük müşaviri marifetiyle dış ticaret yapılacak ise o gümrük müşavirine noterden tasdik edilmiş vekâletname ile yetkilendirme yapılması gerekmektedir.

Bu ana gerekliliklerin dışında ise, yapılacak olan gümrükleme işleminin çeşidine, ticarete konu olan emtianın ne olduğuna bağlı olarak değişecek başka başvuru ve dokümanlar gerekebilecektir. Bunlar hakkında bilgi almak ve olası gecikmeleri bertaraf etmek için gümrük müşavirinize planlama aşamasında danışmanızda fayda vardır.

GÜMRÜKLEME ÇEŞİTLERİ

Gümrükleme Çeşitleri
Gümrükleme çeşitleri denildiğinde genellikle bu sektöre yabancı insanlar tarafından ilk akla gelenler;
Yurt dışında uzun yıllar kaldıktan sonra oradaki aracını Türkiye’ye getirmek isteyen gurbetçilerimiz,
Uluslararası satış yapan bir web sitesi üzerinden e-ticaret yaparak satın aldığı ürünlere kavuşmak isteyen bir bilgi çağı insanını…
Ürettiği yahut yaşadığı coğrafyada bulunan bir eşyayı uluslararası pazarda satmak isteyen müteşebbis ruhlu insanımızı çağrıştırmaktadır.
Lakin gümrük süreçleri ve gümrükleme faaliyeti bunlardan çok daha fazlası, binlerce sayfa mevzuat detayını içeren bir dış ticaret külliyat manzumesini içermektedir.

Yine yalın bir ifade ile, sürece hiç hakim olmayan bir insan için gümrük işlemleri iki ana başlıkta değerlendirilebilir;

Bunların ilki İthalat diğeri de İhracat gümrükleme süreçleridir. Bunlar ve bunların dışında kalan tüm gümrük süreçleri ile ilgili olarak eğer bilgi sahibi değilseniz ve dış ticaret yapmanız gerekiyor ise bir veya birkaç gümrük müşavirinden görüş almanızda büyük fayda vardır.

Blog
İthalat Nedir?
İhracat Nedir?
Gümrükleme

İletişim

Tel: 02125034545

Fax: 02125034544