Blog

Dahilde İşleme Nedir?

Dahilde İşleme Nedir?

İhraç edilecek ürünlerin üretiminde kullanılan ve ithal edilerek veya yurt içi alımla temin edilecek unsurlar (hammadde, yarı madde, yarı mamul, mamul, ara malı, ambalaj ve benzeri) için çeşitli muafiyetler sağlayan bir ihracatı teşvik sistemidir.

Detaylar
Geçici Depolama Nedir?

Geçici Depolama Nedir?

Türkiye gümrük bölgesine getirilen ithalat işlemleri henüz bitmemiş eşya gümrüğe sunulmasından sonra her hangi bir gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar eşya, geçici depolanan eşya statüsündedir.

Detaylar
Şirket Kurmadan İhracat Yapılabilir mi?

Şirket Kurmadan İhracat Yapılabilir mi?

İhracat, mal veya hizmetin üretiminin yapıldığı yahut serbest dolaşımda olduğu bir ülkeden başka bir ülkeye satılması olarak ifade edilebilir. Biz bu makalemizde daha çok, mal ihracatının ihracata temas eden en önemli figürü olan “ihracatçı “bağlamında irdeleyeceğiz.

Detaylar
Gümrükleme

Gümrükleme

Gümrükleme, mana olarak dış ticarete konu olan bir eşyanın Gümrük prosedürlerinin bütününe verilen isimdir. İngilizce’de karşılığı “Customs Clearence”, daha basit ifadeyle “Clearence” olan gümrükleme eylemi birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de çoğunlukla gümrük müşavirleri eliyle yapılmaktadır.

Detaylar
İhracat Nedir?

İhracat Nedir?

İhracat en basit ifade ile, Türkiye’den yurt dışına mal veya hizmetlerin döviz karşılığında sevkidir. Başka bir ifade ile dış satım olarak tanımlanan bu ticaret şekli ithalat ile karşılaştırılarak söz konusu ülkenin dış ticaret dengesini oluştururlar.

Detaylar
İthalat Nedir?

İthalat Nedir?

Bir malın, yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde başka ülkelerden veya serbest bölgelerden Türkiye gümrük bölgesine sokulmasını veyahut müsteşarlıkla ithalat olarak kabul edilecek başka sair giriş ve işlemleri ifade eder.

Detaylar